Databeskyttelsespolitik

Vi på GIAB værner om din databeskyttelse. For os er det vigtigt, at du føler dig tryg ved, at vi behandler dine personoplysninger på en sikker og lovlig måde. Derfor har vi oprettet denne databeskyttelsespolitik for at beskrive, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

 

HVEM ER ANSVARLIG FOR BEHANDLINGEN Af DINE PERSONOPLYSNINGER?

Det er Godsinlösen Nordic AB (org.nr. 556791-2356) ("GIAB" ”Returhuset”, "vi" eller "os"), som er dataansvarlig og dermed ansvarlig for, at behandlingen af dine personoplysninger udføres i overensstemmelse med den gældende databeskyttelseslovgivning, inklusive EU's persondataforordningen 2016/679 og den supplerende databeskyttelseslov (2018:218) samt de principper, som fremgår af indeværende databeskyttelsespolitik. Har du spørgsmål, overvejelser, eller vil du benytte dig af dine rettigheder, kan du kontakte os på følgende adresse:

Godsinlösen Nordic AB
Handelsvägen 18, 24534, Staffanstorp

Tlf.nr. 046-271 88 00
E-mail: Info@Godsinlosen.se

 

HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER VI OG HVORFRA?

Vi indsamler kun dine personoplysninger i den grad, det er nødvendigt for at opfylde visse på forhånd bestemte formål, hvilket fremgår af afsnittet nedenfor. Vi indsamler bl.a. information om dig, når du indberetter en forsikringssag hos dit forsikringsselskab og bliver henvist til os eller lægger en ordre på vores produkter eller tjenester. Endvidere indsamler vi information, når du frivilligt udfylder kundeundersøgelser eller kontaktformularer, giver os feedback, samt hvis du kontakter vores kundeservice.

De typer af personoplysninger, som vi indsamler, kan, afhængigt af sammenhængen, omfatte:

 • Navn, sprog og kontaktinformation, inklusive e-mailadresse, telefonnummer og postadresse;
 • Personnummer;
 • IP-adresse, geografisk sted, type af browser;
 • Købshistorik;
 • Leverings- og faktureringsinformation samt betalingsinformation; samt
 • Anden information, som du giver os i forbindelse med for eksempel kontakt med vores kundeservice.

Indsamling af dine personoplysninger kan ske fra følgende kilder:

 • GIAB's hjemmeside, fx når du kontakter os via vores kontaktformular;
 • Returhusets hjemmeside for eksempel, når du bestiller et produkt, tilmelder dig for vores nyhedsbrev, registrerer dig og downloader information;
 • Når du kontakter os pr. e-mail, sms eller telefon og er i kontakt med vores kundesupport;
 • Ved aftale, faktura eller anden forretningskontakt, hvis du er kontaktperson for nogen af vores aftalepartnere;
 • Fra tredjeparter i form af eksempelvis adresseleverandører, forsikringsselskaber eller andre partnere; eller
 • Via diverse aktiviteter, fx messer og events.

 

HVORFOR INDSAMLER VI OG BEHANDLER PERSONOPLYSNINGER OM DIG?

Vi indsamler og behandler dine personoplysninger til de formål og på grundlag af de retslige grunde, som angives nedenfor:

Formål med behandlingen

Lovlig grund

 

For at administrere vores relation til dig, inklusive for at behandle dine bestillinger og returneringer, kontakte dig med leveringsbesked eller ved problemer med levering og for at behandle forsikringssager.

Opfyldelse af aftale

For at administrere vores relation med vores samarbejdspartnere og leverandører.

Interesseafvejning
GIAB's berettigede interesse i at administrere relationen med den virksomhed, du repræsenterer.

For at undersøge brugen af vores hjemmeside.

Interesseafvejning

GIAB's berettigede interesse i at stille til rådighed og forbedre vores hjemmeside.


For at stille oplysninger i din anmodning til rådighed, fx udsendelse af tilbudsforslag eller for at besvare spørgsmål pr. e-mail eller i kundeservicen.

Interesseafvejning
Din og GIAB's berettigede interesse i at tilgodese din anmodning.


Til at markedsføre vores produkter og tjenester ved fx udsendelse af generel information, markedsføringsmeddelelser og indbydelser til events.

Interesseafvejning
GIAB's berettigede interesse i at markedsføre vores produkter og tjenester.

Til at udsende kundeundersøgelser.

Interesseafvejning
GIAB's berettigede interesse i at evaluere og forbedre vores kundeservice samt vores produkter og tjenester.


Til at udsende nyhedsbreve.

Samtykke

 For at opfylde vores retslige forpligtelser.

 Opfylde vores retslige forpligtelser, for eksempel vores forpligtelser i henhold til bogføringsloven.

For at fastsætte, gøre gældende eller forsvare retslige krav.

Interesseafvejning
GIAB's berettigede interesse i at fastsætte, gøre gældende eller forsvare retslige krav.

 

SÆRLIGT OM SAMTYKKE

Undertiden kan vi have brug for dit samtykke til at kunne behandle dine personoplysninger, fx angående udsendelse af nyhedsbreve. I så fald vil du få information herom, og du vil også få mulighed for at takke ja eller nej til den aktuelle persondatabehandlingen.

Du kan når som helst tilbagekalde et afgivet samtykke ved at kontakte os via de kontaktoplysninger, som angives ovenfor. En sådan tilbagekaldelse kan ske helt eller delvist. Hvis du ikke længere ønsker at modtage nyhedsbreve fra os, kan du, ud over at kontakte os på netop ovennævnte måde, tilbagekalde dit samtykke via et link, som findes i den aktuelle skrivelse.

 

OVERFØRSEL AF DINE PERSONOPLYSNINGER

For at GIAB skal kunne opfylde sine forpligtelser, som vi har over for dig som kunde eller kontaktperson for kunde, kan oplysninger blive overført til tredjeparter, som agerer som databehandlere for GIAB. Disse parter stiller til rådighed bl.a. datasupport, telefonisystemer, e-mail- og cloudlagringstjenester, analytiske tjenester, faktureringsvirksomheder samt transporttjenester for bestilte produkter. Vi udleverer og sælger ikke nogen personoplysninger til andre tredjeparter til noget som helst formål

Vi udviser altid den største forsigtighed ved overførsel af dine personoplysninger, og dine personoplysninger videresendes aldrig, uden at vi finder grundlag i denne databeskyttelsespolitik, og at passende sikkerhedsforanstaltninger træffes. Dine personoplysning kan blive udleveret, for at GIAB skal kunne opfylde visse retslige forpligtelser og kan gives til relevante myndigheder, når dette er tilladt og kræves i henhold til loven.

 

For at kunne tilbyde Klarnas betalingsmetoder, vil vi muligvis overføre dine personlige oplysninger i form af kontakt- og ordreoplysninger til Klarna, for at Klarna kan vurdere, hvorvidt du er kvalificeret til deres betalingsmetoder, og for at skræddersy disse betalingsmetoder til dig. Dine overførte personlige data bliver behandlet i overensstemmelse med Klarnas egen Databeskyttelsesmeddelelse.

 

HVILKE LANDE OVERFØRER VI DINE PERSONOPLYSNINGER TIL?

Ud over det, som udtrykkeligt angives nedenfor, behandler vi kun dine personoplysninger inden for EU/EØS.
Nogle af GIAB's IT-leverandører har deres virksomheder uden for EU/EØS. Når personoplysninger deles med disse leverandører, har GIAB sikret, at beskyttelsesniveauet er lige så højt, som det der gælder i EU/EØS, ved at træffe de foranstaltninger, som kræves for på en lovlig måde at overføre personoplysninger til lande uden for EU/EØS som fx at anvende de af EU-kommissionens besluttede standardaftaleklausuler.

 

HVORDAN BESKYTTER VI DINE OPLYSNINGER?

Vi hos GIAB arbejder løbende på i forhold til behandlingen af dine personoplysninger at sikre et organisatorisk og teknisk sikkerhedsniveau, som mindst opfylder de krav, der opstilles i den til enhver tid gældende databeskyttelseslovning.

 

HVOR LÆNGE GEMMES DINE OPLYSNINGER?

Dine personoplysninger gemmes aldrig længere end, hvad der er tilladt i henhold til gældende lov og for at opnå de formål, som angives ovenfor. Dine personoplysninger behandles af os i løbet af nedenstående tidsperioder. Derefter slettes de.

Kontaktperson for virksomhed: Dine oplysninger gemmes, så længe du er angivet som kontaktperson for en virksomhed, som har en forretningsrelation med GIAB

Kommunikation: Hvis du har kontakt med GIAB for eksempel pr. e-mail, lagres dine personoplysninger, så længe som det er nødvendigt for at gennemføre kontakten.

Retslig forpligtelse: GIAB gemmer det grundlag, som udgør regnskabsinformation i overensstemmelse med gældende bogføringsregler.

Samtykke: I de tilfælde vi behandler dine personoplysninger med udgangspunkt i dit samtykke, gemmer vi kun dine personoplysninger, så længe vi har dit samtykke til det.

 

HVILKE RETTIGHEDER HAR DU?

Du har ret til at få adgang til de personoplysninger, som vi behandler. Du kan således anmode om information om, hvilke personoplysninger der er blevet lagret hos os, formålene med behandlingen af disse personoplysninger og information om, hvorfra disse personoplysninger er blevet indhentet.

 • Hvis dine personoplysninger skulle være forkerte eller ufuldstændige, kan du anmode om at få dem rettet.
 • I visse tilfælde har du ret til at få dine oplysninger slettet, fx hvis dine personoplysninger ikke længere er nødvendige til de formål, som de blev indsamlet til
 • Du har ret til i visse tilfælde at kræve, at GIAB's behandling af dine personoplysninger begrænses, fx hvis du har indsigelser mod behandlingen af dine personoplysninger, som foretages efter en interesseafvejning. Samtidig med det kontrolleres, om vores grunde vejer tungere end dine interesser, rettigheder og friheder, kan behandlingen af dine personoplysninger begrænses.
 • Du har ret til når som helst at tilbagekalde eller ændre de samtykker, som du har givet os.
 • Hvis dine personoplysninger behandles på grundlag af en berettiget interesse, har du ret til at fremsætte indsigelser imod behandlingen. Du har for eksempel ret til at fremsætte indsigelser imod, at dine oplysninger behandles til markedsføringsformål. Hvis du fremsætter indsigelser imod behandlingen, skal den ophøre, hvis vi ikke kan enten påvise tvingende berettiget grund til behandlingen, som vejer tungere end dine interesser, rettigheder og friheder, eller har brug for oplysningerne til bestemmelse, udøvelse eller forsvar af retslige krav.
 • Du kan under visse omstændigheder benytte og få visse personoplysninger overført i et elektronisk format, i visse tilfælde også til anden dataansvarlig (dataportabilitet).
 • Hvis du vil gøre brug af nogen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os via de kontaktoplysninger, som er angivet øverst i denne databeskyttelsespolitik. For at beskytte dine data og dine personoplysninger, ønsker vi, at du identificerer dig i forbindelse med vores assistance. Hvis du med det formål at udøve ovennævnte rettigheder vælger at kontakte os pr. brev, vil vi derfor beder dig om at medsende en kopi af dit id-dokument samt sørge for, at brevet er underskrevet. Hvis du i stedet vælger at kontakte os pr. e-mail, beder vi dig om at scanne dit id-dokument sammen med din underskrift.
 • Du har endvidere altid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du mener, at GIAB's behandling af dine personoplysninger ikke sker i overensstemmelse med gældende ret.

 

ÆNDRINGER I DATABESKYTTELSESPOLITIKKEN

Bemærk, at vilkårene i databeskyttelsepolitikken kan blive ændret. Den nye version vil i så fald blive publiceret på GIAB's & Returhusets hjemmeside. Du bør derfor læse disse vilkår igennem med jævne mellemrum for at sikre dig, at du er tilfreds med ændringerne. Ved ændringer af materiel betydning vil vi dog pr. e-mail, om du har meddelt os din e-mailadresse, gøre dig opmærksom på, at der er sket ændringer.

Hvis ændringerne vedrører den persondatabehandling, som vi udfører med grundlag i dit samtykke, vil vi give dig mulighed for igen at give dit samtykke.

Vi har opdelt vores produkter i generelle tilstand fra "Ny" til "C" afhængig af produktets tilstand. Alle vores mobiler, tablets og computere er fuldt funktionsdygtige, nulstillet og har ingen revner i hverken skærmen eller bagsiden.

Nogle gange gør vi undtagelser, men så fremgår dette altid i produktens beskrivelse. Vores computere, mobiltelefoner og tablets leveres altid med oplader (ikke originale). Alle vores telefoner og computere har 24 måneders garanti.

Læs mere om vores vilkår under produktgaranti og generelle garantibetingelser.

Vi har delat upp våra vitvaror i generella graderingar från "Ny" till "B" beroende på varans skick. Majoriteten av dessa kommer direkt från producenten BSH Home Appliances och är helt nya med garanti.

Vitvarorna i vårt sortiment är i regel hos oss då det är en utgången modell eller för att den har fått en kosmetisk skada vilket kan vara en repa eller en bula. Denna syns inte när produkten är monterad. Är skadan uppenbar på frontsidan så kommer detta framgå i produktbeskrivningen.

Alla våra produkter är fullt fungerande och vi lämnar garanti, läs mer under Produktgaranti och Allmänna garantivillkor.

Vill du veta mer om vad en We Reuse-märkning innebär klicka HÄR.

Skickgraderingen nedan gäller generellt för övriga produkter och e-handels returer. Produkterna är i regel helt nya och oftast ett ångrat köp. Med andra ord från någon som ångrat sitt köp hos en av våra partners.

Alla produkter som kommer in till oss kontrolleras noga för att försäkra full funktionalitet och rengörs vid behov. För att underlätta för dig som kund så har varje produkt en gradering från ”NY” till ”B”, som beskriver produktens skick.

Vi lämnar garanti på dessa produkter, du kan läsa mer om det under Produktgaranti och Allmänna garantivillkor.

Vill du veta mer om vad en We Reuse-märkning innebär klicka HÄR.

(NY) ”NY”

 • Helt ny
 • Produkten er aldrig blevet brugt
 • Med garanti

(A+) ”SOM NY”

 • Renoveret i perfekt stand(Inget slitage)
 • Display: Ny display
 • Chassi: Nyt chassi
 • Batteri: Funktionstestet med god kapacitet

(A) ”RIGTIG GOD STAND”

 • Fremstår næsten som et helt nyt produkt.
 • Display: Ingen skader
 • Chassi: Ingen skader
 • Batteri: Funktionstestet med god kapacitet

(B) ”I GOD STAND”

 • Brugt i God Standard (mindre almindelige brugsspor)
 • Display: Der kan være små ridser eller buler, men kun kosmetiske
 • Chassi: Der kan være små ridser eller buler, men kun kosmetiske
 • Batteri: Funktionstestet med god kapacitet

(C) ”RIMELIG STAND”

 • Brugt i rimelig stand (almindelige brugsspor)
 • Display: Kosmetisk skade / bule men ikke noget der påvirker telefonen ved brug
 • Chassi: Kosmetisk skade / bule men ikke noget der påvirker telefonen ved brug
 • Batteri: Funktionstestet med god kapacitet

(NY) ”NY”

 • Ny produkt – utgånget sortiment/modell
 • Aldrig använd
 • Funktionstestad med garanti

(A) ”NYSKICK”

 • Ny produkt – kosmetisk skada
 • Aldrig använd
 • Kan ha mindre repor eller bulor
 • Inga repor eller defekter på fronten, monterat ser produkten ut att vara oskadd.
 • Funktionstestad med garanti

(B) ”BRA SKICK”

 • Försäkringsparti
 • Aldrig använd
 • Kan ha skador, anges i produktbeskrivningen
 • Funktionstestad med garanti

(NY) ”NY”

Produkten kan ha packats upp men har i övrigt inga spår av användning. De är alltid kompletta med alla tillbehör och manual. Du får alltså en helt ny produkt mot ett reducerat pris där den enda nackdelen är att förpackningen kan ha brutits!

(A+) ”PERFEKT SKICK”

I detta fall kan produkten ha packats upp och provats. En A+ produkt är alltid komplett med alla tillbehör, men det kan finnas små spår av att produkten varit använd. Exempel på detta kan vara att sladdar ligger löst, eller att man kan se fingeravtryck på dem. Vi försöker självklart att återställa produkten till originalskick, innan vi skickar den till dig!

(A) ”MYCKET BRA SKICK”

Dessa produkter bär mindre spår av användning men kommer med alla väsentliga tillbehör. Det kan även finnas någon mindre kosmetisk skada, som en repa eller kantstötning. Även manual kan saknas. Har man inget emot att produkten ser något använd ut så kan man få en riktigt bra deal.

(B) ”BRA SKICK”

Dessa produkter har oftast tydliga tecken på att de använts och kan ha mindre kosmetiska skador form av en repa eller kantstötning, men har inga funktionsfel. Väsentliga tillbehör kan saknas men framgår i så fall tydligt på produktsidan. Dessa produkter är alltid kraftigt reducerade i pris.